Beheerst beloningsbeleid

In onze visie staat het belang van onze klant en de kwaliteit van onze dienstverlening op de eerste plaats. Persoonlijke beloning van medewerkers mag nooit leiden tot onverantwoorde risico’s, niet-passende verzekeringsoplossingen of onzorgvuldige behandeling van onze klanten. Daarom gelden er binnen Egregius geen individuele variabele beloningsregelingen.

Alleen in geval van extreme en heel bijzondere prestaties, die niet gekoppeld zijn aan vooraf bepaalde doelstellingen, kan elke medewerker in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering. Afhankelijk van de realisatie van bepaalde niet-financiële en financiële criteria kunnen zij maximaal 20% van hun jaarsalaris aan variabel inkomen verdienen. De eventuele toekenning- en vaststelling van de hoogte van deze eenmalige uitkering zal voor meer dan 50% gebaseerd zijn op niet financiële criteria.

Egregius wil met dit verantwoorde en transparante beloningsbeleid allereerst het klantbelang dienen en voldoet hiermee aan de regels die de wetgever stelt (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) en aan de richtlijnen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank) die er op toezien dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren.